Druki

Drukuj
PDF

1

Zgłoszenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego

2

Wniosek o powołanie KE na stopień żeglarza jachtowego

3

Decyzja o powołaniu KE na stopień żeglarza jachtowego

4

Protokół KE na stopień żeglarza jachtowego

5

Wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego

6

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego

7

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień żeglarza jachtowego

8

Zaświadczenie lekarskie

9

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

10

Wniosek o wymianę patentu żeglarza jachtowego