Warunki dopuszczenia do egzaminu

Drukuj
PDF

Warunkiem podejścia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego jest:

 • ukończenie 12 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • przedstawienie wymaganych dokumentów:
  • zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa (druk)
  • zaświadczenia o odbyciu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, wystawionego przez KWŻ kursu (druk)
  • dla niepełnoletnich dodatkowo
  • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uprawianie żeglarstwa i oświadczenie rodziców o umiejętności pływania (druk )
 • złożenie wypełnionego wniosku egzaminacyjnego (druk) okazując dokument tożsamości,
 • wniesienie opłaty za egzamin - okazując dokument uprawniający do zniżki.