Uprawnienia żeglarskie

Drukuj
PDF

Żeglarz jachtowy

Wymagania

 • ukończenie 12 roku życia,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Uprawnienia

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie Ministra Sportu[1] warunkach.


Sternik jachtowy

Wymagania

 • ukończenie 18 roku życia,
 • ukończenie szkolenia,
 • odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu na stopień sternika jachtowego.

Uprawnienia

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12 m po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych oraz innych wodach morskich w strefie do 20 mil morskich od brzegu.

Jachtowy sternik morski

Wymagania

 • ukończenie 18 roku życia i posiadanie stopnia sternika jachtowego,
 • odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym 200 godzin żeglugi na statkach o długości od 12 do 18 m, oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.

Uprawnienia

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.

Dodatkowo patent ten (na podstawie § 6.2 rozporządzenia) daje uprawnienia morskiego sternika motorowodnego.


Kapitan jachtowy

Wymagania

 • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.

Uprawnienia

Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.
Dodatkowo patent ten (na podstawie § 6. 2. rozporządzenia) daje uprawnienia kapitana motorowodnego