Program szkolenia

Drukuj
PDF
1. Przepisy
 • prawo drogi na wodach śródlądowych
 • sygnały wzywania pomocy
 • znaki i sygnały stosowane na wodach śródlądowych
 • przepisy lokalne
 • zasady postępowania w razie wypadku i awarii; ubezpieczenia
 • zasady zachowania się na jachcie, obyczaje żeglarskie, flagi i bandery
 • zasady organizacji regat; podstawowe przepisy
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
2. Budowa jachtów
 • podstawowe nazewnictwo części składowych typowego jachtu śródlądowego
 • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi
 • podstawowe elementy i obsługa współczesnego jachtowego silnika przyczepnego
3. Teoria żeglowania
 • kursy względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, zawietrzność i nawietrzność, praca żagli, działanie steru
 • zapobieganie wywrotkom - stateczność
4. Locja
 • oznakowanie nawigacyjne na wodach śródlądowych
 • zagrożenia i przeszkody żeglugowe, informacje o budowlach hydrotechnicznych
5. Meteorologia
 • skala Beauforte'a z opisem
 • typowe zjawiska meteorologiczne, bryzy, odbicia, szkwały itp. Zjawiska niebezpieczne i ich oznaki
6. Ratownictwo
 • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi
 • wywrotka jachtu - zachowanie załogi i ratowanie wywróconego jachtu
 • człowiek w wodzie - niebezpieczeństwa
 • zagrożenia pożarowe
 • manewr '' człowiek za burtą ''
7. Prace bosmańskie
 • podstawowe węzły żeglarskie i mocowanie lin do osprzętu
8. Manewrowanie jachtem
 • klar do wypłynięcia i portowy
 • podstawy cumowania i kotwiczenia
 • obsługa żagli i osprzętu
 • manewrowanie jachtem o powierzchni żagli min. 15 m2 pod żaglami
 • manewrowanie jachtem żaglowym pod silnikiem